Pratite nas!

FacebookTwitterRSS Feed

Aktuelno

Pejzažna arhitektura PDF Štampa El. pošta

Kombinujući moderne tehnologije i tehnike, rasadnik Marković radeći zajedno sa Vama obezbeđuje najbolje rešenje za Vaš vrt.

Vrlo često nam klijenti postavljaju sledeće pitanje i to: "Gde posaditi novu biljku"? Prednosti zelenila su takve da bi u svakom vrtu trebalo posaditi bar po jedno drvo. Ukoliko je vaš vrt mali, pri izboru se opredelite za malo drvo. Ako zaista nemate prostora za drvo u ponudi našeg rasadnika naćićete veliki broj ukrasnog žbunja, četinarskog i lišćarskog, listopadnog i zimzelenog, kao i povijuša i trajnica.

Naši pejzažni arhitekti izlaze na teren, snimaju situaciju na terenu , konsultujući se sa investitorom o njegovim zahtevima i našim predlozima, pristupaju izradi planova (u određenoj razmeri) i rešenja. Pravilnim projektovanjem shodno situaciji na terenu garantujemo optimalan broj biljaka kao i pravi odabir vrsta i uzrasta.

Sve buduće klijente vrlo rado primamo u rasadnik na prezentaciju naših idejnih rešenja gde jednim delom mogu da vide, a drugim i da dožive budući vrt.

Radove izvodimo u što je moguće kraćim rokovima ali je kvalitet obavljenog posla iznad svega. Obično naši saveti koje upućujemo svim klijentima odnose se na generalne elemente i funkcije koje bi trebao da ima jedan vrt a to su: pravilan izbor sadnog materijala, vodene površine (jezera, fontane), zalivni sistemi, alpinumi, žardinjere, trvnjaci (semenski, busen), staze,...

U više navrata i susreta sa Vama dok se ne dođe do krajnjeg rešenja arhitekti izrađuju planove dizajna, vizuelne skice, predloge,....sve dok konačno se i sa Vaše i sa naše strane ne usvoji idejno rešenje. Ono na šta naši arhitekti po pravilima svoje službe obavezno gledaju na terenu i sprovode u delo u projektima, skicama, predlozima, jesu osnovne i elementarne stvari sa kojima se susreću:položaj placa, položaj objekta (ili više njih) prema placu i prema stranama sveta, postojeća vegetacija, postojeća instalacija (nadzemna, podzemna), postojeći putevi i prilazi placu kao i samom objektu, izgled i boja fasade, ograde bilo kog tipa i na bilo kom mestu ako ih ima,...

-->

Uz sam projekat dostavljamo Vam i kompletnu ponudu svih budućih projektovanih elemenata u Vašem vrtu:sadni materijal, vodene površine, zalivni sistem, alpinum,...tako da investitor može sagledati i proceniti trošak kako pojedinačnih elemenata tako i ukupnih radova.

Svi naši klijenti mogu dobiti prave i potpune informacije o svim pitanjima iz oblasti pejzažne arhitekture u svako doba putem „on-line“rasadnik saveta ili lično u rasadniku.

Očekujemo vas!